Thứ Hai, 15 tháng 1, 2018

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢ MẠO THƯƠNG HIỆU CỦA CTY MINH TÂN PHÁT

THÔNG BÁO
Cty TNHH TM DV Minh Tân Phát giả mạo thương hiệu của Cty TNHH TM DV Sài Gòn Nam Phát.

cty-tnnn-tm-dv-minh-tan-phat-gia-mao-thuong-hieu-cua-cty-tnhh-tm-dv-sai-gon-nam-phat-1
cty-tnnn-tm-dv-minh-tan-phat-gia-mao-thuong-hieu-cua-cty-tnhh-tm-dv-sai-gon-nam-phat-2
cty-tnnn-tm-dv-minh-tan-phat-gia-mao-thuong-hieu-cua-cty-tnhh-tm-dv-sai-gon-nam-phat-3
cty-tnnn-tm-dv-minh-tan-phat-gia-mao-thuong-hieu-cua-cty-tnhh-tm-dv-sai-gon-nam-phat-4


0 nhận xét:

Đăng nhận xét